Afdeling Rødovre: 36 41 22 01

Afdeling Brøndby: 36 47 21 71

For henvisere

Her kan du henvise patienter ved brug af formularen

Du kan kontakte os angående henvisninger på:

Afdeling Rødovre
Tlf.: 36412201

Afdeling Brøndby
Tlf.: 36472171

Du kan printe henvisningen ud eller udfylde den online. Hvis der udfyldes online skal kun de første 6 cifre af patientens personnummer udfyldes.